Coaching voor Ouders

Je kan mij bellen voor een gratis kennismakingsgesprek: 06-42439621

Gastouderschap - De Vlinder Coaching

Het samen grootbrengen van kinderen


Gastouderschap

Ik werk graag als gastouder want ik ben dol op kinderen. Gastouderschap geeft mij de gelegenheid om zelf met het grootbrengen van kinderen bezig te blijven en ook om hiermee de kost te verdienen.
Gastouderschap betekent voor mij dat het belangrijk is om samen te werken met de ouders. Door open en eerlijk te communiceren kunnen wij ons het beste afstemmen op de kinderen. Belangrijk daarbij is het besef dat het doel van het grootbrengen is dat het kind zich kan ontwikkelen tot een volwassen mens die zichzelf heeft leren kennen en die op een prettige manier zijn of haar eigen leven vorm kan geven en haar of zijn eigen weg in de maatschappij en de wereld kan vinden en daaraan een bijdrage kan leveren waar zij of hij zich gelukkig bij voelt.
Ik ben een betrokken gastouder die de kinderen observeert en kijkt wat ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en die van daaruit leiding geeft.

 

privacy policy

Persoonsgegevens die ik verwerk
De Vlinder Coaching verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij geeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk van u en/of uw kinderen:

-         Voor- en achternaam

-         Geslacht

-         Geboorteplaats

-         Geboortedatum

-         Adresgegevens

-         Telefoonnummer

-         E-mailadres

-         Toestemmingsformulieren

Bijzondere gegevens die ik verwerk om mijn taak als gastouder te kunnen uitvoeren zijn:

-         Gegevens over de gezondheid van het kind (medicijngebruik, allergieën)


Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

-         Het onderhouden van contacten met ouders, voogden en verzorgers van de kinderen;

-         Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind;

-         Als ik hier wettelijk toe verplicht ben.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, of op grond van de wet vereist is.

Waar ik persoonsgegevens bewaar en hoe ik ze beveilig
De bescherming van uw gegevens neem ik serieus en ik heb passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

-         Mijn laptop is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord;

-         Mijn papieren dossier bewaar ik in een afgesloten kast;

-         Contracten en toestemmingsformulieren zijn online te vinden op de website van BumbleBee via de beveiligde omgeving van PortaBase. Deze omgeving is beveiligd met een wachtwoord en gebruikersnaam.

 Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan via onderstaande gegevens contact met mij op.

 Wie toegang heeft tot uw gegevens
Buiten mij als gastouder heeft niemand anders toegang tot uw gegevens.

 Wanneer ik persoonsgegevens deel met derden
Uw gegevens worden niet aan derden verkocht en uw gegevens worden uitsluitend gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u bezit naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie, te sturen.

Contact
Indien u naar aanleiding hiervan vragen heeft, dan kunt u via onderstaande gegevens contact met mij opnemen:

De Vlinder Coaching                                                                
Gepke de Vries                                                                            
Beetzlaan 92                                                          
3762CH Soest                                                                            

Telefoon: 0642439621
E-mail: info@devlindercoaching.nl

 Klachten
Klachten over het niet juist uitvoeren van het privacybeleid kunt u bij mij aangeven. Daarnaast hebt u het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw kind in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.